Loading...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest

ShopCafe.Net V4.S(Server)

Số lượng

Loading...

Description

-Cơ sở dữ liệu SQL thích hợp cho  việc lưu trữ dữ liệu lớn, truy xuất các báo cáo nhanh chóng, bảo mật cao.

 

– Ngôn ngữ lập trình cao cấp VB.Net, C sharp.

 

– Quản lý bán hàng theo ca, theo từng nhân viên.

 

– Quản lý chi tiết, tổng hợp nhập xuất tồn.

 

– Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

 

– Hoạch toán kết quả kinh doanh, chi phí, lãi lỗ theo ngày, tháng, quí năm.

 

– Bán hàng bằng hệ thống mã vạch, hoặc bằng tên sản phẩm.

 

– Tích hợp các thiết bị đọc mã vạch, in barcode, in bill…

 

– Phân quyền, bán hàng cụ thể tránh gian lận.

 

– Quản lý, định lượng được thức ăn, cafe.Từ nguyên liệu nhập vào ra số thành phẩm.

 

– Ngoài ra quản lý tiền theo từng ca nhân viên bán hàng.

 

– Đặc biệt Lấy dữ liệu tự động qua lại giữa quầy pha chế và thu ngân

 

– Chuyên dùng cho các  nhà hàng, cafe…,

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI